Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Hangi Hastalıkların Teşhis ve Tedavisiyle İlgilenir?

Çocuk Cerrahisi doğumdan başlayarak 18 yaşa kadar olan çocuklarda görülen cerrahi hastalıkların tedavisiyle ilgilenir. Geniş bir alanda hizmet veren Çocuk Cerrahisi baş – boyun bölgesi, göğüs kafesi, karın boşluğu ve üriner sistem hastalıkları, teneffüs ve sindirim sistemi, kasık bölgesi, endokrin, onkolojik cerrahi, travma ve yenidoğan periyodu cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisini sağlamaktadır.

Çocuk Cerrahisi günümüzün taleplerine uygun olarak cerrahi teşhis ve tedavi sırasında ‘en az ziyan verme’ unsurunu rehber tutmaktadır. Teşhis basamağında gerekli analizler invaziv olmayandan invaziv olana gerçek kullanır ve cerrahi tedavi sırasında da ‘minimal invaziv cerrahi’ kurallarına uyularak laparoskopik, torakoskopik, endoskopik, sistoskopik prosedürler kullanılır.

Çocuk Cerrahisi hangi hastalıklarla ilgilenir?

Yenidoğan cerrahisi

 • Özofagus atrezisi

 • Diyafram hernisi

 • Nekrotizan enterokolit

 • İnce ve kalın bağırsakların tıkanıklıkları

 • Karın duvarının açık olması (omfalosel, gastroşizis)

 • Anal atrezi (popo deliğinin doğumdan olmaması)

 • Mide çıkış tıkanıklığı (Hipertrofik Pilor stenozu)

Baş – boyun bölgesi hastalıkları:

 • Dilaltı bağı

 • Boyun bölgesinin doğumsal şiş ve kistleri

 • Thyroglossal kanal kisti (çene altında ele gelen şişlikler)

 • Brankial sinüs artıkları

 • Tortikollis (eğriboyunluk)

 • Baş – boyun bölgesinin enfektif abseleri

Göğüs kafesi ve teneffüs yolu hastalıkları?

 • Solunum yollarına yabancı cism kaçkası

 • Akciğerlerin kist ve tümörleri

 • Göğüs duvarı anomalileri

  • Pektus ekskavatum

  • Pektus karinatum

 • Akciğer ve göğüs boşluğu enfeksiyon hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları

 • Yakıcı husus içimlerinde yemek borusu yanıkları

 • Yabancı cism yutulmaları

 • Özofagus varislerinde bant ligasyonu

 • Reflü hastalığı (Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu)

 • Hiatal herni hastalığı (Mide yırtığı, midenin göğüs kafesine çıkması)

 • Obezite cerrahisi

 • Akut apandisit (Laparoskopik apandektomi)

 • İnvajinasyon (Bağırsak düğümlenmeleri)

 • Safra kesesi taşı, polipi (Laparoskopik kolesistektomi)

 • Karaciğer, dalak ve pankreasın şiş ve kistleri

 • Hirschsprung hastalığı (doğumdan kaka yapamama)

 • Anal darlık ve stenoz (Popo deliğinin dar olması)

 • Kolonoskopik işlemler

 • Rektum ve kolon polipleri

 • Göbek fıtığı

 • Göbekte akıntı, granülom

Üriner sistem hastalıkları

 • Böbreklerin kist ve tümörleri

 • Doğumsal ve sonradan gelişen böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)

 • İdrar yollarındaki darlıklar (UP darlık, UV darlık)

 • Böbreklere idrar kaçağı (Vezikoüretral reflü)

 • Sistoskopik işlemler

 • Epispadias

 • Hipospadias (Peygamber sünneti, yarım sünnetli. İdrar deliğinin olağan yerinde olmaması)

 • Sünnet (Yenidoğan ve çocuk sünneti)

 • Kasık fıtığı (kapalı ve açık ameliyatla)

 • İnmemiş testis

 • Hidrosel

 • Kordon kisti

 • Varikosel

 • Testislerin acil durumları (ağrı, kızarıklık, şişlik)

  • Testis torsiyonu (dönme)

  • Epididimit

  • Orşit

 • Testis tümörleri

 • Kızlarda over kistleri, kitleleri

 • Over torsiyonu (dönmesi)

Endokrin cerrahisi

 • Tiroid cerrahisi

 • Böbreküstü bezi cerrahisi

 • Pankreas cerrahisi

Diğer küme hastalıklar

 • Hemanjiom ve lenfanjiomlar

 • İdrar kaçırma

 • Gayta kaçırma

 • Kabızlık

 • Anal fissür

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/cocuk-cerrahisi-hangi-hastaliklarin-tani-ve-tedavisiyle-ilgilenir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu