Göz Hastalıkları

Çocuk Göz Sıhhati

Göz kusurları erkenden yakalanabilirse çocukların eğitim, spor ve kültürel hayatı çok daha güzelleşebilir. Görsel olarak yeterli durumda olmayan bir çocuğun, okuldaki performansı, aile içerisindeki davranışı, gelecekteki gayesi ve işi olumsuz etkilenir. Bu yüzden çocukların doğumunu takiben, bebeklik öncesi, anaokulunda ve okul yıllarında göz muayenesini titizlikle yapmak temeldir. Tıbbi sıkıntıları olan çocuklar ( Down sendromu, prematüre, juvenil idiopatik artrit, nörofibromatoz), ailede görme tembelliği, şaşılık, retinoblastoma, konjenital katarakt, konjenital glokom hikayesi olan çocuklar, kesinlikle vakit geçirmeden ayrıntılı bir göz muayenesinden geçirilmelidir.

Bebekler doğdukları anda gözle görülebilir yapısal anormallik için incelenmeli, ayrıyeten birinci 3-6 haftada kırmızı yansıma testi ile optik ortam bulanıklığına yol açabilecek katarakt üzere patolojiler ekarte edilmelidir. Kırmızı yansıma testine ek olarak şaşılık incelemesi aşı periyotlarında tekrarlanmalıdır.Bakılan yere her iki gözün birlikte bakamaz gözlerden biri istenen gayeye bakarken başkası öbür istikametlere bakıyorsa bireyde şaşılık var demektir. Değişik tipleri vardır. Çocukluk devrinde meydana gelen şaşılıklarda tercih edilmeyen beğenilen ise tembellik gelişir. Göz tembelliği, tedavisi lakin çocukluk periyodunda yapılabilen önemli bir bozukluktur. Her şaşılık, anne, baba yahut yakınların anlayabileceği formda ileri seviyede olmayabilir. Hatta kimi şaşılıklar kolay bir muayene ile bile tespit edilemeyebilir ve ileri incelemeler gerekebilir.Bazen de şaşılığı taklit eden durumlar görülür. Bunlara yalancı şaşılık denir. Yalancı şaşılıklar çoklukla göz çukurlarının anormalliği, asimetrisi, göz kapağı bozuklukları ve burun kökü basıklığı üzere durumlarda meydana gelebilir. Şaşılığı taklit eden bu durumların ayırıcı tanısı yapıldıktan sonra bir kısmında etkene yönelik tedavi yapılırken bir kısmında da çocuğun gelişimini takip etmekle yetinilecektir.. Tipi ne olursa olsun her tip kayma kıymet taşır ve bir an evvel teşhis edilerek tedavi ve takip planının yapılması gerekir. Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, kanlanma ve çapaklanma üzere şikayetler çoklukla konjonktivit dediğimiz göz yüzeyini örten saydam zarın iltihabına işaret eder. Konjonktivanın iltihapları enfeksiyöz, allerjik, immünolojik, toksik yahut travmatik olabilir. Enfeksiyöz olanlar bakteri, virüs ve parazitlere bağlıdır. Ekseriyetle paklık kurallarına uyulmadığı ve hastalıklı şahısların eşyaları ortak kullanıldığı vakit meydana gelirler. Ayrıyeten bünyenin zayıflaması da enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Bebeklik periyodunda meydana gelen konjonktivitler çok şiddetli olabilir. Alerjik kökenli olan konjonktivitler çoklukla bahar aylarında ortaya çıkmakla birlikte tüm mevsimlerde de görülebilir. Kaşıntı ve sulanma ön planda olur. Birtakım allerjik durumlar çok şiddetli seyredip görmeyi dahi bozabilir. Tedavileri sıkıntı olsa da ihmal edilmemeleri gerekir. Göz kapağının iltihapları da beğenilen yanma, batma, kanlanma ve çapaklanma üzere şikayetler yapabilir. En bariz özellikleri ise kirpik tabanlarında kepeklenme, kirpiklerde dökülme ve kapak kenarında kızarıklıktır. Göz küresi yüzeyinde de ikincil problemler meydana getirebilirler.

Doğuştan Göz içi Basınç Yüksekliği, erken müdahale edilmediğinde kalıcı körlüğe yol açan önemli bir bozukluktur. Daha bebeklik periyodunda ışıktan etkilenme, beğenilen sulanma, gözleri kısma ve kırmızı göz üzere şikayetler meydana getirir. Kornea dediğimiz gözün ortasındaki saydam yapı büyür ve kesifleşmeye başlar. Göz içi basıncı tek taraflı arttığında korneadaki büyüme daha besbelli olarak izlenir. Göz içi basıncı yüksek seyretmeye devam ederse korneada çatlaklar oluşur, göz hududunda de çukurlaşma meydana gelir. Yani hudut hücreleri ölür ve bunların işlevleri bir daha geri getirilemez.

Çocuklarda, “Baş pozisyonu” demek çocuğun başını düz tutmak yerine üst, aşağı, sağa, sola yahut ileri tutmayı tercih etmesidir. Ekseriyetle önemli bir durum olup sebebinin bulunarak tedavisinin yapılması gerekir. Çocuklarda baş durumu oluşturan kimi bozukluklar şunlardır; Şaşılıklar, Göz kası felçleri, Göz hareketlerini denetleyen beyindeki merkezlerin bozuklukları, Nistagmus (gözlerde titreşim), Görme alanı defektleri, Tek beğenilen görme kayması Düzeltilmemiş kırılma kusurları, Üst göz kapağı düşüklüğü, Işığa karşı çok duyarlılık

Çocuklarda gözlerde sağa-sola, yukarı-aşağı yahut dönme biçiminde titreşimler meydana gelmesine nistagmus denir. Hasta, bu hareketleri denetim altına alamaz. Daha çok kas hareketlerini denetim eden merkezlerin bozukluğu olmakla birlikte bazen görme azlığı yapan katarakt, albinizm, glokom ve göz hudut katmanı bozukluklarına işaret edebilir. Tedavisinde her ne kadar cerrahi teşebbüs yapılsa da sonuçlar yüz güldürücü olmadığı için bilhassa görme azlığına bağlı gelişen tiplere karşı evvelce önlem almak gerekir.

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/cocuk-goz-sagligi-2

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu