Çocuk Cerrahisi

Çocuklarda Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı (inguinal herni) çocuklarda en sık rastlanan kasık bölgesi cerrahi patolojilerdenir. Her 100 çocuktan 1-5’inde kasık fıtığı görülmektedir. Çok sık görülmesine karşın bazen geçikmiş teşhis durumunda ağırlaşmalara neden olabilir.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık fıtığı karın içi organlarınn kasık bölgesinden ciltaltına çıkması durumudur. Çocuklar gülerken, ağlarken yahut karın içi basıncı artıran kabızlık üzere durumlarda kasık bölgesinde görülen şişlik, çocuk sakinleyince çoğunlukla bizatihi kaybolur. Erişkinlerde direk kasık fıtığı (direk karın ön duvarından ciltaltına çıkan) görülürken, çocuklarda daha çok indirek kasık fıtığı (kasık kanalı boyunca uzanan) görülmektedir.

Kasık fıtığı nasıl gelişir?

Çocuklarda kasık fıtığı doğum sonrası kazanılmış bir patolojiden çok doğumsal bir anomalidir ve anne karnındaki gelişimin sonlanmamasından kaynaklanmaktadır. Anne karnında gelişen bebeğin gonodal organları (erkeklerde testis, kızlarda over) böbrek seviyyesinde gelişir ve doğuma hakikat aşağıya inmeye başlarlar. Kızlarda over pelvise kadar inerken, erkeklerde testisler karın boşluğunun çıkıp keselere kadar inerler. Erkeklerde testis inişi sırasında karın içi zardan (periton) oluşan bir yolu (processus vaginalis) kullanır ve iniş tamamlandıktan sonra bu yol doğumdan evvel bizatihi kapanır. Kızlardaysa rahmi kasık bölgesine asan bağlar bu bölgeden geçmektedir. Gelişim sırasında karın içi zardan oluşan bu yol kapanmazsa (patent processus vaginalis) kasık fıtığı gelişebilir.

Çocuklarda kasık fıtığı çocuğun çok fazla ağlaması, çok gazlı olması üzere durumlar nedeniyle oluşmaz, bu üzere durumlar evvelden mevcut olan fıtığın aşikâr olmasına neden olur.

Bazı ender durumlarda kasık fıtığı başka sistem hastalıklarıyla birlikte görülebilir.

Belirtileri

Kasık fıtığının klassik belirtisi erkek ve kız çocuklarında kasık bölgesinde cilt altında ele gelen, çoğunlukla çocuk sakinleyince yahut o bölgeye dokununca kaybolan, içi gaz dolu şişlikle kendini belirli eder. Kasık fıtığı sıkışmadıkca çocuğu rahatsız etmez, ağrı yapmaz. Şişlik kız çocuklarında yalnızca kasıkta görülürken, erkeklerde hem kasıkta, hem de keseye hakikat uzanmış şişlik halinde olabilir.

Tanısı

Ailenin verdiği hikayeye ve hekimin muayenesine nazaran kasık fıtığı tanısı konulur. Ailenin kasık bölgesinde inip-çıkan şişlik tanım etmesi ve hekimin muayenesi sırasında fıtığın ele gelmesi kesin teşhis için kafidir. Nadiren muayene sırasında fıtığın ele gelmemesi ve ailenin hikayesinin kesin olmadığı durumlarda ultrason muayenesine gerek duyulabilir.

Kimlerde ve ne vakit görülür?

Erkek çocuklarında kız çocuklarına nazaran görülme sıklığı 3 – 10 kat daha fazladır. Fıtığı olan yaklaşık her 9 çocuktan birinin ailesinde de fıtık hikayesi mevcuttur.

Çoğunlukla sağ tarafda (%60) görülse de, %10 her iki tarafda da görülebilir. Sol tarafında fıtık olan çocuklarda her iki tarafında da fıtık gelişme bahtı, sağ tarafında fıtık olanlara nazaran daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Çocuklarda fıtıkların birçok hayatın birinci yılında, bilhassa de birinci bir kaç ay içinde görülür. Ortalama ameliyat yaşı 6 aydır. Prematüre bebeklerde fıtık görülme mümkünlüğü daha yüksektir ve 32 gebelik haftasından daha evvel doğanlarda bu oran %13, doğum tartısı 1000gr’ın altında olanlardaysa %30’dur.

Tedavisi

Kasık fıtıklarının tedavisi cerrahidir. Zaten iyileşmez, ilaçla tedavisi yoktur. Kasık fıtıklarında acil ameliyat gerekmese de, çok uzun müddet beklenilmesi de fıtığın boğulma riski nedeniyle sakıncalı olabilir. Teşhis konulduktan sonra kısa müddet içinde planlı ameliyat yapılması gerekmektedir.

Ameliyat öncesi tüm cerrahi süreçlerde olduğu üzere detaylı hikaye alınır, fizik muayene yapılır. Ameliyat öncesi tetkikleri yapılır ve anestezioloji uzmanının bakışı yapılır.

Ameliyat öncesi çocuğun yaşına nazaran açlık durumu belirlenir. Ameliyat genel anestezi altında çocuk uyutularak yapılır. Ameliyatdan sonra belirlenen müddette beslenen çocuk tıpkı gün 3-4 saat içinde meskene taburcu edilir. Ameliyatdan sonraki birinci gün ve birinci ayın sonunda denetime çağrılır.

Ameliyat cerrahın ve ailenin seçimine nazaran açık yahut kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Açık yolda kasık bölgesinde fıtık olan tarafda 2-3cm’lik kesi yapılarak fıtık kesesi bulunur ve bağlanır. Kapalı – laparoskopik yoldaysa yalnızca göbekten yapılan 5mm’lik bir kesiden karın içi özel aygıtlarla görüntülenir ve kasıktan ince bir iğne yardımıyla özel bir teknikle fıtık tamiratı yapılır.

Fıtığın sıkışma riskine dikkat

Fıtık vakti cilt altına çıkan karın içi organlar (bağırsaklar ve bazen kızlara yumurtalık) çoğunlukla resen yahut hafif basınçla karın içine geri dönerler. Ancak kimi durumlarda çıkan karın içi organ fıtık kesesinin boynunda sıkışır (inkarserasyon) ve karın içine dönemez. Her 6 fıtıktan birinde sıkışma riski vardır. Fıtık boğulması olarak da bilinen bu durumda organın kanlanması giderek bozulur ve hayatı tehtid edici durumlara neden olabilir.

Kasık bölgesinde şişliğin gerilememesi, bu bölgede kızarıklık, ağrı olması, çocuğun huzursuz olması, genel durumunun bozulması, karında şişlik, kusma durumlarında hiç beklenmeden doktora başvurulması gerekmektedir. Sıkışmış fıtık durumunda hekim müdahalesi vakti da fıtık karın içine gönderilemezse çocuğun acil ameliyata alınması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/cocuklarda-kasik-fitigi6

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu