Güncel Haberler

Hıdırellezde Ne Yapılır? Nasıl Dilek Dilenir?

Her yıl 5 Mayısı 6 Mayıs’a bağlayan gece Hıdırellez olarak kutlanır? Pekala Hıdırellez nedir? Nerelerde kutlanır? Tarihi kökeni nedir? Bu gecede neler yapılır? Kuranı Kerim’e nazaran Hıdırellez var mıdır? İşte detayları…

Hıdırellez nedir?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak isimlendirilen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne nazaran 6 Mayıs, evvelden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine nazaran 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan mühlet Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan müddet ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır.

Hıdırellezin tarihi kökeni nedir?​

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan kimileri Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ilişkin olduğu; kimileri ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ilişkin olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

Hıdırellez nerelerde kutlanır?​

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu üzere yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın birinci kuzusu yenildiği vakit sıhhat ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek yahut ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara âlâ geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez ve Kuran-ı Kerim​

Kur’an’da Kehf suresi’nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi’de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir fakat çeşitli hadislerde bu biçimde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için “iki denizin birleştiği yer” denilmektedir. Uzun bir seyahat yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

Hıdırellez gecesinde neler yapılır?​

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve rahmet vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Mesken, bağ-bahçe, otomobil isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Birebir vakitte dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Birtakım kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdrellez Kısmet için:​

Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül kısmına asarlarsa evlenecekleri kişiyi düşlerinde göreceklerine inanılır. Birebir gayeyle tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden yatmak gelenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek kişinin koca adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş olanlar o gece başlarının üzerinde kilit açtırırlar.

Hıdrellezz baht için:​

O yıl talihinin açık olup olmadığını denemek için başvurulan uygulamalar da vardır:

Anadolu’nun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne süt dolu bir tas konulur, bu süt yoğurda dönüşürse meskenin rahmetinin artacağına, evdekilerin bahtının açılacağına inanılır. Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu bahiste birbirine soru sormaması gerekir. Tıpkı gayeyle, uzunlukları eşit iki yeşil soğandan birine beyaz başkasına siyah iplik bağlanır. Sonraki gün bakıldığında beyaz iplik bağlı olan daha çok büyümüşse o yılın uğurlu geçeceğine yok şayet siyah iplikli daha çok büyümüş ise yılın çileli geçeceğine inanılır.

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak isimlendirilen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.İslam coğrafyasına bakıldığında Hıdrellez gününün yoğunlukla Türkiye’de kutlanıldığı görülmektedir. Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne nazaran 6 Mayıs, evvelden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine nazaran 23 Nisan günü olmaktadır.6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan mühlet Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar olan müddet ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını gösteriyor.

Kısaca hıdrellez: Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ettiği rivayet edilen gün. Hızır’ın karada, İlyas ’ın denizde hiç umulmayan bir vakitte çıkıp geldiği söylenir.6 mayıs tıpkı vakitte baharın başlangıcı, rahmet ve bolluğa adım atış günüdür.

Hıdırellezde neler yapılır nasıl dua edilir?​

5 mayıs akşam ezanı ile gül kısımlarına paralar asılır.(Eskiden kese içine para dikilip gül tabanına gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylece bolluk ve rahmete ulaşmak, varlıklı bireyler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan konutu, kız konutuna Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban sonraki gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki konuta rahmet dolsun, genç kızımız da uygun bir evlilik yapsın.

Hıdırellez günü, kimileri sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Hıdırellez günü, tabiat ve insan sevgisi çok kıymetlidir zira Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, güzelliği ve cömertliği seven, rahmetin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinî varlıklardır.

Hıdırellez günü, hiçbir yeşil kısmından koparılmaz.
6 Mayıs günü ikindi vakti Hıdırellezin bittiğine inanılır. Lakin cümbüşler hava kararıncaya kadar sürer. Hızır uğrasın! dileği bolluk gelmesi manasında kullanılır.

Hıdırellez Dilekleri -Hıdrelle Dilekler Nasıl Dilemeli​

5 Mayıs günü akşamı, gül kollarına paralar asılır.(Eskiden kese içine para dikilip gül tabanına gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylece bolluk ve rahmete ulaşmak, varlıklı bireyler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.

Konuttaki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.
5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan meskeni, kız meskenine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban sonraki gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki meskene rahmet dolsun, genç kızımız da yeterli bir evlilik yapsın.

Hıdırellez günü, kimileri sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Hıdırellez günü, tabiat ve insan sevgisi çok kıymetlidir zira Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, yeterliliği ve cömertliği seven, rahmetin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinî varlıklardır.

Hıdırellez günü, hiçbir yeşil kısmından koparılmaz.

6 Mayıs günü ikindi vakti Hıdırellezin bittiğine inanılır. Fakat cümbüşler hava kararıncaya kadar sürer.
Hızır uğrasın! dileği bolluk gelmesi manasında kullanılır.

Kaynak: https://www.kadinlarkulubu.com/haberler/hidirellezde-ne-yapilir-nasil-dilek-dilenir.3647/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu