Kalp Sağlığı

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Hastalığı ‘’Kalp Damar Hastalıkları’’ denilen en çok görülen ve en çok öldüren hastalıkların içindeki en kıymetli bir kümedir. Bu küme temelinde damar tıkanıklığı ile gelişen sıhhat sıkıntıları yaratır.

Kalp hastalıkları denildiğinde aklınıza gelen birinci şey kalp damarlarında daralma ve tıkanıklık ile ortaya çıkan hastalık kümesi olmalıdır.

Diğer damar tıkanıklıkları nerde görülüyorsa bölgeyi besleyen damarların kâfi kan akımı sağlayamaması ile problemler çıkar. Kalp damarlarında tıkanıklıklar ile kalp krizi, şah damarında oluşan tıkanıklıklar ile felç ve bacak damarlarında oluşan tıkanıklıklar ile bacak yaralarından uzuv kaybına gidebilecek komplikasyonlar oluşur.

Bahsedilen damar atardamardır. Organları besleyen onlara oksijenlenmiş kan ve besinleri götüren damardır. Atardamara tıp lisanında ‘’arter’’ ismi verilir. Organlardan kirli kanı getiren damara da toplardamar ‘’ven’’ ismi verilir. Atardamarların kalbi besleyenleri kalbi bir taç üzere sardığından (Korona) koroner arter ismini alırlar. Kalp damar hastalıkları içinde en sık görülen küme bu kümedir.

Bunun haricinde ‘’ Kalp Kapak Hastalıkları ‘’ ikinci bir küme oluşturur. Üçüncü küme ise genelde bacak atardamarlarında görülen tıkanıklıklarıdır. Uç manasında periferik arter hastalığı ismini alırlar. Son küme ise kalpten çıkan ana damar aortu ilgilendiren ‘’Anevrizmalar’’ başlığı altında incelenmektedir.

Kalp Damar Hastalıkları Hastalıkları isimleri nedir?

Tarife ve yerleşime nazaran Kalp Damar Hastalıkları üç ana kümeye ayrılır.

  1. Kalp Damar Tıkanıklıkları (Koroner Arter Hastalığı)

  2. Şah Damarı Tıkanıklıkları (Karotid Arter Hastalığı)

  3. Bacak Damar Tıkanıklıkları (Periferik Arter Hastalığı)

  4. Anevrizma Damarda Balonlaşmad

Konuları sırası ile inceliyoruz.

En sık görülen Kalp Damar Tıkanıklığı (Koroner Arter Hastalığı)

Kalbi besleyen damarlarda oluşan darlık ya da tıkanıklıklar sonucunda kalp kasının beslenmesinin bozulması ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Tüm damar tıkanıklıkları altta yatan ‘Ateroskleroz’ denilen süreç sonucunda oluşur. Ateroskleroz kolay manada damarda kireçlenme diye açıklanabilir. Kandaki yağların (kolesterol, makûs kolesterol) damar duvarında birikir ve oksitlenmesi ile plak oluşur. Plak damarın içine gerçek büyür. Damarda daralma olur. Olağan kan akımını maniler. Bazen bu plak kırılır ve daralan damarın içinde pıhtı oluşur. Bu kalp krizine neden olur. Ateroskleroz damar kireçlenmesi tüm Kalp Damar Hastalıklarının temel nedenidir.

KORONER ARTER HASTALIĞI

Koroner arterler kalpten çıkan ana aort damarından sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Bunlar ana damarlardır. Sol ve Sağ Ana damar diye isimlendirilir. Bu damarlarda gelişen darlıklar ve tıkanıklıklar acil müdahaleyi gerektirecek meselelere neden olabilirler.

Ana damarlar sonra kısımlara ayrılarak koronerler olarak çıkan kalp dokusuna pak kan taşıyan damarlardır. Kalbin üstünde seyrederek alttaki kalp kasına (miyokard) kan akımı sağlarlar.

Kalp Damarlarındaki darlıklara Koroner Arter Hastalığı (KAH) ismi verilir. Kan akımında azalma ya da büsbütün tıkanması ile akımın durması sonucunda kalp kası işlevlerini yerine getiremez. Kan akımın azaldığı ve hücre seviyesinde bozuklukların görüldüğü bu duruma ‘iskemi’’ ismi verilir. Koroner Arter Hastalığının bir öbür ismi da ‘’İskemik Kalp Hastalığı’’ halinde raporlara geçebilir. Bu tabirler birebir hastalık için kullanılır.

Hastalarda ‘’göğüs ağrısı’’ şikâyeti ile başlayan ve kalp krizine kadar süren bir dizi risk vardır.

En sık görülen şikâyet göğüs ağrısıdır, bunun dışında göğüste daralma, sıkışma, yanma da görülebilir.

Koroner arterdeki tam tıkanma halde oluşabilir ve kan akımı tekrar sağlanamaz ise beslediği kalp kası (miyokard) ölür. Dokunun beslenememesi ile vefatına enfarktüs denir. Tıbbi ismi böylelikle ‘’Miyokard Enfarktüsü ‘’olur. Bu kalp krizidir. Hayati tehlike oluşturur.

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/kalp-damar-hastaliklari-2

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu