Kalp Sağlığı

Mitral Kapak Hastalıkları

MİTRAL KAPAK AMELİYATLARI

Kalpte dört kapak bulunur. Kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç kapakçıklı (yaprakçıklı) mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır. Mitral kapak sol kulakçık ile sol karıncık ortasında bulunur.

Hastalıklar, tek kapakta olabildiği üzere birden çok kapakta da olabilir. Bir kapakta başlayan hastalık öbür kapakları da vakit içinde etkileyebilir.

Kalp kapak hastalıklarının nedenleri; doğuştan ya da sonradan gelişen olmak üzere iki ana kümeye ayrılır.

Sonradan oluşan hastalıklar içinde Romatizmal Hastalık birinci sıradadır. Kapaklarda sıklıkla darlık (Stenoz) oluşturur. Yaprakçık ya da kapakçıkların kalınlaştığı, deforme olduğu birbirine yapıştığı ve vakit içinde sertleştiği ve kireçlendiği durumlarda kanın geçişine mahzur olan kapak alanında ve açıklığında azalma olur. Stenoz bu duruma verilen isimdir. patolojidir. Kapak alanı kritik bir seviyenin altına inerse cerrahi gerekir.

Yetmezlik : Kapak etrafındaki kapakçıkları tutan menteşe (anulus) dokusunda genişleme, gevşeme ve kapakçıkları tutan yapılarda (korda) deformasyon ya da uzama sonucunda kapağın kapanması tam olarak gerçekleşemez ve bir ölçü açıklık kalır ve kan geriye kaçar. Geriye kaçan kan ölçüsü, kalbin ilgili kısımlarının büyümesine ve akciğere fazladan kan gitmesi akciğer basıncının muhakkak bir seviyenin üzerine çıkması cerrahi teşebbüs gerekir. Bu mevzuyu detaylı olarak inceleyeceğiz.

Mitral Kapak Hastalıklarında Belirtiler

Nefes darlığı en sık görülenidir. Hastaları efor kapasitesi vakit ile azalır. ‘’ Evvelden dört kat merdiven çıkıyordum artık iki katı zorlanarak çıkıyorum ‘’ diye yakınmaları tipiktir. Ayrıyeten çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme (çok ileri olgularda) ve sırt üstü yatamama üzere belirtiler olabilir. Bu belirtilerin bir, ön planda olmak ile birlikte bir bir arada bulunur. Ameliyat kararı verilmesinde belirtilerin tartısı kıymetlidir.

Tanı Yöntemleri

Ekokardiyografi kapakların yapısı, kalp kısımlarının büyüklükleri ve kalbin performansı kıymetlendirilir. Şayet bireyler Koroner Arter Hastalığı açısında yaş ve öteki faktörler açısında riskli gruptaysa teşhis için kateterizasyon ve anjiyografi gereklidir.

Her kapak hastası ameliyat olacak diye bir kural yoktur. Mitral kapak için genelde darlık ve yetmezlik bir ortada bulunur.

Darlık vakit içinde ilerler. Bunda yaş ile kapak etrafında kireçlenme değerli rol oynar. Kireçlenmede kalsiyum sorumlu tutulur. Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları, ekokardiyografik ile altı ayda bir takip edilirler.

Mitral kapakta yetmezlik hastalarda ve hatta olağan bireylerde sık görülür. Bunlar raporlarda ‘’ minimal yetmezlik ‘’ ya da ‘’birinci derecede yetmezlik’’ biçiminde rapor edilir. Bunlar toplumda % 7’ye kadar olağan bireylerde de görülür. Bireylerin illa da ileride ameliyat olacakları formunda bir kural yoktur.

Mitral Kapak Ameliyatları nelerdir?

1) Replasman (Değiştirme) ,

2) Rekonstrüksiyon (Tamir) biçiminde iki seçenek vardır.

Mitral kapak değişimi : Kapak sökülüp, yerine mekanik yahut biyolojik protez kapak takılır.

Biyolojik kapaklar ise genelde domuz kapağı, dana ya da domuz kalp zarı üzere biyolojik malzemeler ile hazırlanarak üretilmişlerdir.

Biyolojik kapakların, mekanik kapaklara oranla bozulma riski vardır. Hem biyolojik kapağı yabancı husus olarak algılayan bağışıklık sisteminin cevabı hem de basınca karşı çalışma ile vakit içinde yapısında bozulma deformasyon ve dejenerasyon görülür.

Mitral Kapak Tamiri nedir?

Mitral kapak yaprakçıklarının ana kıkırdak yapısı çok bozulmamış ise, fazla kireç yoksa ve bilhassa kapağın oturduğu (anulus) genişlemeye bağlı yetmezlik varsa; tamir uygulanabilir. Tamirde temel olarak kapağın genişleyen çerçevesi daraltılır, kapakçıklardaki fazlalıklar alınır ve metal bir ring ile daraltılan kapak çerçevesi sağlamlaştırılır. Kapak ameliyatları klasik kesi yanında sağ göğüs altından yahut koltuk altından kesiler ile yapılabilir.

Mitral Kapak Ameliyatı Riskleri nelerdir?

Ne kadar erken ameliyat o kadar düşük risk demektir. Risk Mitral Darlık olaylarında % 1-2 yetmezlik olaylarında ise % 2-4 ortasında değişir. Akciğerde fazla kan ile akciğer basıncının artması yahut kalp kasılma işlevin düşmesi en kıymetli risk faktörlerindendir.

Genel kriterlerden birisi de kalp ritmi bozulmadan cerrahi uygulanmasıdır.

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/mitral-kapak-hastaliklari

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu