Aile Hekimliği

Sanki Beşerler Ne Der?

Sosyal Onay Gereksinimi Nedir?

İçinde doğup büyüdüğümüz aile, İnsanı pek çok istikametten etkileyen bir yapıdır. İnsanın kişiliği ve etrafına yönelik hallerin oluştuğu birinci ortam aile yapısıdır.

Aile yapısı Çekirdek ve geniş aile formunda farklı yapıdadır. Farklı Aile yapılarında yetişen bireyler de oluşan kişilik halleri bazen toplumsal onay muhtaçlığı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Toplumun en küçük yapı taşı olan Aileyi, İnsanoğlu Dünya sahnesinde yerini aldığı andan itibaren bir kurum olarak görmekteyiz.

Ancak, değişen vakit dilimi içerisinde ve değişen şartlarla birlikte Aile yapısı da başka her şey üzere farklılık göstererek değişime ve gelişime ayak uydurmaktadır.

Geniş aile yapısının çekirdek aile tipine dönüşmesi bu değişikliklerin en başında gelmektedir

Peki, Aile Nedir?

Aile, kültür ve topluluk çeşitlerine nazaran çok fazla tarifi bulunmaktadır. (Gladding; 2015)’e nazaran; Aile, ortalarında Tarihî, Duygusal, Ruhsal bağlara sahip, tıpkı vakitte kendilerini birebir meskenin üyeleri hisseden bireylerin oluşturduğu birliktir. Türk Lisanı Kurumunun (2018) yeni Türkçe sözlüğünde ise Aile Tarifi; Evlilik ve Kan bağına Dayanan Karı-Koca, Çocuklar, Kardeşler ortasındaki alakaların oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak tabir edilmektedir.

Yeryüzünde mevcut olan topluluklarda her toplumun kendine has Aile tipleri bulunmaktadır.

Çekirdek aileler; geniş aileye nazaran daha zayıf, yalnız, dayanaktan mahrum ve savunmasız durumda olduğu için bu çeşit ailelerde ekstra sorumlulukları yüklenmeye hazır ol(a)mayan eşlerin vakit zaman rol çatışmalarına girmesi ve ortalarında birtakım meselelerin oluşması olasıdır (Yörükoğlu, 2007, s. 49). Bu problemlerden bir tanesi de, takviyeden mahrum ve savunmasız durumda olan Ailelerde Toplumsal Onay gereksinimi olan bireylerin yetişmesidir.

Kişileri derinden etkileyen ve hayatların diğerlerine bağımlı kılan bu Toplumsal Onay Nedir?

Sosyal onay olarak tabir ettiğimiz lakin toplumumuz tarafından çok ta uzak olmadığımız bu durum aslında “El âlem ne der?” ya da “El Alemcilik” olarak bilinmektedir. Bu durum kişinin öz hürmeti ve öz bedellerine nazaran değil, etrafının ve bulunduğu ortamın göstereceği övgü, takdir ve onaylamasına nazaran oluşur.

Kişi yetiştiği ortamda Sevgi, İlgi ve Onaylanmayı yani kendini kabul ettirme hissini gereğince alamadığında içinde oluşan bu eksikliği doldurmak ve tamamlamak için kendi öz hürmeti ve öz kıymetlerinin bilakis davranışlar göstererek oburlarının beklentilerine öncelik verir. Etrafındakilerin her türlü isteğine “Hayır” demediği için kendisine ilişkin bir hudut belirleyemez. Kısaca diğerleri ne der? Sorusuna kendi içinde duyduğu korku ile karşılık verir. Birlikte yaşadığımız toplum bireylerin davranışlarını değerli denecek biçimde etkilemektedir. Hatta “El Âlem ne der?” sorusu bireylerin Bilinçaltı/Bilinçdışına öylesine yerleşmiş bir soru kalıbıdır ki, birey ömür biçimini, karar verme anını “El Âlem ne der?” sorusuna nazaran ayarlamaktadır. Bu türlü olunca Dış görünüşümüz, konuşma usulümüz, tercihlerimiz çoğunlukla toplumsal onay muhtaçlığının belirlediği davranışlarımızdır. Dolayısı ile toplumun her kısmında ve hayatın her anında Toplumsal Onay gereksiniminin mevcudiyeti ve sorunu kendini göstermektedir.

Sosyal Onay, toplum tarafından kabul görme ve bireyin çevresindekilerinin fikirlerine uyma muhtaçlığı olarak çerçevelendirmek mümkündür.

Sosyal Onay Muhtaçlığı yüksek olan bireyler; hiçbir şeyi reddedemeyen, Hudut Çizemeyen, Sadece Onay kazanmak için yanlışta olsa her türlü davranışı sergileyebilen, Etrafına olumlu bir iz bırakmak ve onay alabilmek için bulunduğu toplumun her bir hareketine ayak uydurmaya çalışan Öz bedellerinin ışığında yaptığı davranışlarının etrafı tarafından değerlendirilmesinde kaygın duyulan bir durumdur.

Bu bireyler, öbürleri ile ortalarının bozulmasını istemezler. Bu yüzden düşmanlığı ve eleştiriyi engellemeye çalışırlar (Karaşar; 2014). Şayet sizde;

– Niyetlerimin diğerleri tarafından onaylanması benim için değerlidir.

– Beğenilmek ve takdir edilmek için gayret harcarım.

– Onaylanıp onaylanmadığımı anlamak için insanların yüz sözlerine dikkat ederim.

– Olumlu taraflarımı ön plana çıkarmaya çalışırım.

– Bir kişi benimle ilgili olumsuz bir tavra sahipse, o kişinin tavrını olumlu hale getirmek için gayretlerim.

– Olumsuz hislerimi onaylanmayacağım endişesiyle saklarım.

– Oburlarının ne diyeceğini düşünerek, kendi isteklerimden vazgeçerim.

– Yanlışsız olmadığına inansam bile, çoğunluğun kabul ettiği görüşlere itiraz etmekten kaçınırım.

– Öbürleri beni olumsuz değerlendirdiğinde incinirim.

– Öbürleri tarafından onaylanmadığımda kendimi kıymetsiz hissederim.

– Diğerlerine istişareden bir işe başlamakta zorlanırım diyorsanız ya da bu hususlarda EVET karşılığını verdikleriniz ne kadar fazlaysa, size takviye gereksiniminizin o kadar acil olduğunu söyleyebilirim.

Bu tıp bir dert içeren bireye Probleminin kaynağı tespit edilerek Bilişsel Davranışçı (BDT) yaklaşım ile tekrar çerçeveleme sistemi doğrultusunda Toplumsal Onay kaynaklı Korkusunun tahlile kavuşmasında yardımcı olunmaktadır.

Bireysel Farkındalıklı ve Sağlıklı bir hayat dileklerimle…

Kaynak: https://www.doktortakvimi.com/blog/acaba-insanlar-ne-der

Başa dön tuşu